Eksportnetværksmøder skaber forretning på tværs af grænsen01.10. 2020

Projektet Fit4Jobs@WaddenC(F4J) har sammen med Tønder Erhvervsråd afholdt eksportnetværksmøder, der har til formål at få danske og tyske virksomheder til at mødes og skabe forretning sammen enkelt og hurtigt. Det lever konceptet i særdeleshed op til, da første match er sket mellem Primecare i Rørkær og Nordland Agrar i Süderlügum.

 

Tilbage i juni måned deltog Flemming Schmidt fra Primecare i et online kickoff-møde gennem projektet Fit4Jobs@WaddenC(F4J). Formålet med kickoff-mødet var at hjælpe danske virksomheder med at finde nye samarbejdspartnere i Nordtyskland. Efter deltagelsen på mødet har han gennem projektet fået udarbejdet en tysk onepager om hans produkter og virksomhed. Denne skulle bruges til at skabe et match med en potentiel samhandelspartner på tværs af grænsen. Wirtschaftsförderung Nordfriesland, der er erhvervsfremmeorganisationen i Kreis Nordfriesland og projektpartner i F4J, har på baggrund af den udarbejdede virksomhedsbeskrivelse identificeret Nordland Agrar i Süderlügum som en potentiel aftager af Primecare produkterne, og der var hermed skabt det første match. 

- Det har helt sikkert lettet hele processen, at kontakten er skabt gennem erhvervsrådet og projektet. Det kan være vanskeligt og en lang proces blot at få et møde sat op med en tysk kunde og potentiel aftager, når man skal ind på det tyske marked eller komme igennem til de tyske forhandlere. Når man gør det med kompetente sparringspartnere og konsulenter fra erhvervsforeninger på begge sider af grænsen og projektet, er man nærmest blevet godkendt på forhånd som en kompetent og troværdig forretningsforbindelse, lyder det fra Flemming Schmidt fra Primecare. 

Flemming er ikke et sekund i tvivl om, at han vil anbefale andre virksomheder med interesse i det nordtyske marked at tage fat i erhvervsrådet og F4J projektet.

- Det har været en kæmpe mulighed at sætte samarbejdet i gang med hjælp fra projektet. Det har lettet processen og været med til at professionalisere den. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv var nået så hurtigt i mål, som jeg er kommet med hjælpen og sparringen fra både erhvervsråd og projektmedarbejdere. Man tænker i helt andre baner og får nogle nye vinkler og ikke mindst muligheder for at skabe forretning, udtaler Flemming Schmidt om samarbejdet.

Et grænseoverskridende samarbejde med potentiale
Flemming Schmidt og Sven Christiansen samt Johan Christiansen fra Nordland Agrar har allerede afholdt deres første møde, hvor også ansatte i projektet deltog. Der er allerede lagt en klar plan for den videre proces, og man har indgået et samarbejde ved at få lavet etiketter og displays til produkterne på tysk. Næste møde mellem de to parter er kalendersat, og et grænseoverskridende samarbejde viser for alvor potentiale.     

- Vi kan udnytte de to nabolandes forskelligheder og vende dem til fordele og muligheder i grænselandet. Det er det, som vi er sat i verden for, og sammen kan vi skabe vækst og arbejdspladser, konstaterer Jan J. Diers, der er projektleder i F4J.

Det dansk-tyske grænseland byder på rigtig mange muligheder, med de to nabolandes forskellige styrker, svagheder og kulturer. Coronakrisen har desuden vist, hvor vigtigt blandt andet leverancesikkerheden er, så erhvervslivet er begyndt at kigge efter leverandører, salgs- og samarbejdspartnere i deres nærhed fremfor i for eksempel Kina.

Grib mulighederne for grænseoverskridende samarbejde
Tønder Erhvervsråd har sammen med EU-projektets store syddanske og nordtyske netværk af bland andet erhvervsfremmeorganisationer identificeret både danske og tyske små og mellemstore virksomheder, som nu deltager i eksportnetværket, hvor virksomhederne mødes med henblik på at etablere dansk–tysk/tysk-dansk eksport - og leverandørsamarbejde.

- Til foråret vender vi indsatsen – så handler det om at finde danske aftagere, leverandører og samarbejdspartnere til nordtyske produkter og serviceydelser, lyder det fra Jan J. Diers.

Mødet mellem Primecare og Nordland Agrar er et af de første konkrete virksomhedsnære tiltag, i forhold til etablering af et nyt dansk-tysk Cross-Border Business Netværk men langt fra det sidste.


(På billedet ses Johan Christiansen, Nordland Agrar og Flemming Schmidt, Primecare)

 

Fit4Jobs@WaddenC er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Fit4Jobs@WaddenC er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu