Rethinking the Future eller „Sustainability & Business Model Innovation“18.09. 2020

Bæredygtighed handler om mere end “bare” miljøet. Kari Kleine, adjunkt for viden- og teknologi-transfer hos Institut for Teknologi og Innovation ved SDU i Sønderborg, forklarede på seneste innovationsworkshop, "Udvikling af nye, bæredygtige forretningsmodeller” alt om de forskellige dimensioner af begrebet ”bæredygtighed”. Derudover demonstrerede han også, at virksomheder nok ikke længere kan klare sig uden disse forretningsmodeller i fremtiden. Det er i egen interesse at enhver virksomhed genovervejer fremtiden og bæredygtighed som medfører en række nye, gode muligheder. For at være i stand til at ændre sin forretningsmodel i retning af bæredygtighed, skal status quo dog først opnås. Hvad fungerer allerede godt? Hvad kunne være bedre? Mange virksomheder har både en positiv og en negativ effekt med at indføre mere bæredygtighed. Hvilke parametre foreligger der samt hvilke muligheder haves for at vende negative effekter til positive? Deltagerne kunne ved hjælp af egne udfordringer og muligheder overveje, hvilke parametre der foreligger, og hvordan de kan bruges i de fleste forretningsmodeller.


Efter mottoet: „What if the goods of today, become the ressources of tomorrow?“ blev deltagerne oplyst om best-pratice-eksempler indefor cirkulær økonomi og deltagerne blev opfordret til, at være særlig opmærksom på produkternes design i fremtiden. Med kreativitet, efterspørgsel efter mere bæredygtighed samt kombination af innovative forretningsmodeller, kan nytænkning ske som går ud over greenwashing. Denne teknologiske proces kan skabe store, alsidige værdier. På workshoppen blev det endnu en gang tydeligt, at økonomisk vækst og bæredygtighed ikke behøver at være modsætninger. Det er frem for alt en nødvendighed med nye ideer til at forme transformationen. Disse muligheder burde der gøres mere brug af, mens man stadig har et valg - eller hvad?
Her er et par håndplukkede tips for yderligere information om bæredygtighed, forretningsmodeller og cirkulær økonomi:
https://en.reset.org/  
https://www.tbd.community/en/a/6-tools-sustainable-product-and-business-model-innovation 
https://www.c2ccertified.org/  

Fit4Jobs@WaddenC er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Fit4Jobs@WaddenC er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu