<<< Tilbage

IHK Flensburg er det nordligste tyske industri- og handelskammer. Kammeret rådgiver mere end 41.000 medlemsvirksomheder i den nordlige og østlige del af Slesvig-Holsten. Ud over den almindelige opgaveportefølje har IHK Flensborg opbygget særlige kompetencer inden for områderne dansk-tysk samarbejde, turisme, uddannelse og vedvarende energi.

IHK Flensburg er leadpartner på INTERREG5a-projektet STaRForCE, som har til opgave at optimere mulighederne for uddannelse på tværs af grænserne. Et af F4Js vigtige fokusområder er at motivere elever og lærlinge til at søge uddannelse og job på den anden side af grænsen.  Under mottoet "Dobbelt er mere" er målet at tilbyde en grænseoverskridende, tværgående erhvervsuddannelse nord og syd for grænsen.

Der er derfor truffet aftale om et tæt samarbejde imellem Fit4Jobs@WaddenC og STaRForCE med henblik på etablering af kontakter, indholdsmæssig udveksling og synergier imellem projektaktiviteterne.