LEADPARTNER

Tønder Kommune


Tønder Kommunes beliggenhed og vores kendskab til tysk sprog og kultur giver os en styrkeposition i forhold til Fit4Jobs@WaddenC mål, om at sikre et udbud af jobs på højt niveau i regionen Tønder-Nordfriesland. Med en samlet dansk-tysk indsats med projektets partnere kan vi opnå en endnu bedre udnyttelse af potentialerne i grænseregionen.


Tønder Kommunes Netværk omfatter erhvervsfremmeaktører på begge sider af grænsen, private konsulenter, virksomheder samt offentlige aktører. Et stort udvalg af disse aktører vil blive inddraget i Fit4Jobs@WaddenC aktiviteter for at bane vejen for et grænseoverskridende jobmarked.

 

Tønder Kommune har desuden et tæt samarbejde med innovationshuset MIND FACTORY by ECCO. Huset er en del af Campus Tønder, hvor det sammen med Tønder Gymnasium, Tønder Handelsskole, EUC Syd samt VUC Syd har udviklet sig til et kreativt kraftcenter for innovation og nytænkning.

 

De ovennævnte ressourcer, der allerede er samlet i kommunen fra både den danske og den tyske side af grænsen, vil levere en stærk basis for Fit4Jobs@WaddenC mål om at øge mobiliteten blandt arbejdstagere og sikre et bæredygtigt jobmarked i regionen Tønder-Nordfriesland.

KONTAKT

Marianne Caroline Andersen
Jan Jasper Diers
Projektleder
Tlf.: +45 7492 9322
Mobil: +45 2934 8103 

Website: toender.dk

PROJEKTPARTNERE

Wirtschaftsförderung Nordfriesland


Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH (WFG NF) er et datterselskab af kommunerne i Nordfrisland og tilbyder gratis ydelser til de regionale virksomheder. WFG blev grundlagt den 18.01.2001.

WFG NF har stor erfaring med deltagelse i interreg-projekter og har både været lead- og projektpartner på temaområder som: økonomisk udvikling, infrastruktur og kvalificeret arbejdskraft. Herudover støtter WFG NF projekterne „Benefit4Regions“ og „Carpe Diem“ som netværkspartner. 

I løbet af de sidste år har Tønder Kommune og WFG NF etableret en tæt og produktiv kontakt. Erfaringerne og kontakterne herfra skal mobiliseres igennem projekter, hvis mål er at støtte den grænseoverskridende udveksling og hjælpe virksomheder, der har grænseoverskridende aktiviteter.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland understøtter med dette projekt(F4J) virksomheder, arbejdstagere og borgere samt forvaltningen af Kreis Nordfriesland gennem

  • udvikling af et grænseoverskridende erhvervsområde og levested, som hjælper arbejdstagere og virksomheder med at klare udfordringerne effektivt med de teknologiske og demografiske forandringer gennem et bredt udbud af stillinger og kvalificeret arbejdskraft og gennem fremtidsorienterede virksomheder.
  • yderligere udvikling af de nære naboskabsrelationer til Tønder kommune og frugtbar kommunikation i den grænsenære vestkystregion inden for nye temaområder f.eks. videreuddannelse, styring af nye borgere, digitalisering
  • udvikling af nye partnerskaber og overvejelser om mulige samarbejder i hele INTERREG5A-programområdet

KONTAKT

DAgmar Jensen
Dagmar Jensen
Projektkoordinator DE
Tlf.: +49 (0)4841 6685 24
Fax: +49 (0)4841 6685 16
Website: wfg-nf.de
Image

Syddansk Universitet - Mads Clausen Institut

 

Mads Clausen Institut (MCI) har i mange år haft et succesfuldt samarbejde med industrielle partnere fra grænseregionen eksempelvis som en del af kontraktforskningen, fælles forsknings- og udviklingsprojekter samt studenterprojekter eller ph.d.-programmer. Innovation Lab er udviklet med det formål at styrke samarbejdet med teknologiske virksomheder i regionen yderligere. Innovation Lab blev åbnet i maj 2017 og giver mulighed for på den ene side at tilbyde virksomheder videnskabelige teknologiske kompetencer på MCI og på den anden side understøtte innovationsprocessen professionelt og effektivt. Innovation Lab skaber de enkelte faser i innovationsprocessen og understøtter samarbejdet ideelt mellem virksomheder og videnskabsmænd på MCI.

Mads Clausen Instituttet har deltaget med Innovation Lab i følgende tiltag:

  • Bitten og Mads Clausen Fond (Grant: Boosting innovation for industry, education and research)
  • Danfoss Educational Fond

Innovation Lab som arrangementssted eller som workshop-udbyder:

  • Interreg SPICE: Styrkelse af de studerendes og små virksomheders innovative og forretningsmæssige kompetencer gennem tæt samarbejde (projektorienterede kurser), systematisk udvidelse af spektret af forretningsideer gennem kvalificeret og gensidig samarbejde og fokus på områderne ”Green Entrepreneurship” og ”Women´s Entrepreneurship”
  • RollFlex: Innovationsprojektcentret RollFlex skal bidrage til at udnytte det store markedspotentiale for vedvarende energiløsninger, idet der etableres et tættere samarbejde mellem Mads Clausen Institut (MCI) fra Syddansk Universitet, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), Stensborg A/S og FUMT R&D om produktion af fleksible solceller og LED-lamper

KONTAKT

Janne Nørgaard Hansen
Kari Kleine
PhD Student
Tlf.: +45 6550 1605
Website: sdu.dk
Image

Kreis Nordfriesland


Kreis Nordfriesland er en forvaltningsansvarlig institution (juridisk ansvarlig for drift af skoler) for erhvervsskolerne i Husum og Nibøl. Erhvervsskolerne i Kreis Nordfriesland deltager allerede aktivt i interreg.-projeket STaRForCE, og Fit4jobs@WaddenC er et godt supplement til netop dette projekt.

I de forgangne år har særligt erhvervsskolen Nibøl deltaget i forskellige interreg.-projekter gennem kooperationer med forskellige andre erhvervsskoler i grænseregionen – som eksempel kan nævnes eE4home.

Lærlinge og elever på erhvervsskolerne Nordfriesland tilbringer med stor sandsynlighed den største del af deres arbejdsliv i grænseregionen. Inden for service-sektoren er der gode muligheder på det grænseoverskridende arbejdsmarked Tønder-Nordfriesland for at få en permanent ansættelse i løbet af ens arbejdsliv. Derfor er det en stor hjælp at kunne fremvise sprogcertifikater og have en grundlæggende viden om arbejdskulturen i Danmark hhv. tidligt at tage kontakt til danske arbejdsgivere. Dette forebygger tanker om at flytte og sikrer, at man bliver i regionen. Dette har en fremtidssikrende betydning for Kreis Nordfriesland.

KONTAKT

Janne Nørgaard Hansen
Kay Bahnsen
Uddannelseskoordinator
Kreis Nordfriesland
Tlf.: +49 (0)4841 67 144
Fax: +49 (0)4841 67 140
Image

Tønder Handelsskole 

 

Det Blå Gymnasium - Tønder Handelsskole er en lokalt forankret uddannelsesinstitution i Tønder kommune, der både tilbyder ungdomsuddannelser og efteruddannelse/kurser for voksne. Kursuscenter TOHA er navnet på Tønder Handelsskoles kursusafdeling.

Det Blå Gymnasium tilbyder erhvervsrettede kurser blandt andet i sprog og har undervisere ansat, der selv har haft en opvækst i enten det tyske mindretal i Danmark eller det danske mindretal syd for grænsen.

Tønder Handelsskolen har bred erfaring med internationale samarbejder med virksomheder, udveksling med udenlandske uddannelsesinstitutioner, samarbejde med internationale universiteter Kina, USA og England. Udnyttelse af ressourcer, udvikling af egen organisation, bidrag til erfaringsudvikling og faglig vækst, grænseoverskridende aktiviteter med virksomheder og skoler.

KONTAKT

Janne Nørgaard Hansen
Carsten Uggerholt Eriksen
Direktør
Tlf.: +45 40 79 78 85
E-mail: ce@toha.dk
 Website: toha.dk
Image

Business Esbjerg

 

Business Esbjerg skaber de bedst mulige betingelser for at drive virksomhed, bo og studere i Esbjerg og Fanø kommuner.

Sammen med erhvervslivet inspirerer Business Esbjerg til nye veje til udvikling og vækst til gavn for virksomheder og borgere. De er til for deres medlemmer, og det er deres ambition at være en betroet og professionel samarbejdspartner. Således afsøger de muligheder for virksomhederne - uanset hvilket udgangspunkt, de har.

Business Esbjerg arbejder for bedre rammevilkår og bidrager til dagsordenen på et lokalt, regionalt og nationalt niveau – til gavn for deres medlemmer. Business Esberjgs sparring, projekter og tilbud skal give dig og dine medarbejdere redskaber til at skabe værdi, der kan mærkes.  

 
 

KONTAKT

Janne Nørgaard Hansen
Randi Høxbro
Udviklingschef
Tlf.: +45 36 97 35 17  
E-mail: rah@businessesbjerg.com
Image

Fit4Jobs@WaddenC er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Fit4Jobs@WaddenC er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu