DATABESKYTTELSE

I det følgende informerer vi om behandlingen af dine personrelaterede data i henhold til artikel 12, 13 og 14 i EU persondataforordningen (GDPR) og dine krav og rettigheder i henhold til lovreglerne om databeskyttelse.

1. Hvem er ansvarlig for behandlingen af data og hvem kan jeg henvende mig til?

Den ansvarlige er

Tønder Kommune
Wegners Plads 2
DK-6270

T: +45 74 92 92 92
E: toender@toender.dk


Kontaktperson vedr. databeskyttelse:

Tønder Kommunes Dpo 
Tønder Rådhus
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf.: 74 92 82 00
dpo@toender.dk

For varetagelse af dine rettigheder kan du henvende dig til din sagsbehandler, dennes leder eller kontaktpersonen vedr. databeskyttelse.


2. Hvilke kilder og data anvender vi?
Vi behandler nødvendige personrelaterede data, som vi har modtaget fra dig til behandlingen af dit anliggende.

Derudover behandler vi personrelaterede data, som vi har modtaget fra andre afdelinger i huset eller på lovlig vis fra tredjepart (f.eks. på basis af et retsgrundlag eller dit samtykke).

Endvidere behandler vi personrelaterede data, som vi på lovlig vis har indsamlet og behandlet fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. selskabs- og foreningsregistre, presse og medier).

3. Hvad bruger vi dine data til (formål og behandling) og på hvilket retsgrundlag?
Vi behandler personrelaterede data i overensstemmelse med bestemmelserne i EU persondataforordningen (GDPR) og Bundesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (BDSG).

Der foreligger retsgrundlag eller din samtykkeerklæring for behandlingen af data. For nærmere information om de pågældende retsgrundlag og formålet med behandlingen af data kan du kontakte den ansvarlige sagsbehandler.

4. Mulighed for tilbagekaldelse af samtykkeerklæringer
Samtykkeerklæringer er frivillige. Du har til enhver tid ret til, iht. artikel 7, stk. 3 i GPDR, at tilbagekalde den samtykkeerklæring, du har afgivet. En tilbagekaldelse gælder dog kun fremadrettet. Behandling af data, som er sket inden tilbagekaldelsen, er ikke berørt heraf.


5. Hvem modtager dine data?
Inden for Tønder Kommune har de enkelte afdelinger, som har brug for dataene til udførelse af deres arbejdsopgaver, adgang til dine data. De pågældende afdelinger har et retsgrundlag herfor eller kan fremvise en samtykkeerklæring.

Databehandlingens lovlighed er omfattet af artikel 6 i GPDR.

Ordrebehandlere ansat af os (artikel 28 i GPDR) kan modtage personrelaterede data inden for rammerne af ordrens formål. De er i så fald også forpligtet til fuldt ud at overholde reglerne om databeskyttelse.

6. Hvor længe opbevares dine data?
Såfremt det er nødvendigt, behandler og gemmer vi dine personrelaterede data, så længe der er et formål med det og inden for rammerne af de lovmæssige opbevaringsfrister. Endvidere er vi underlagt forskellige forpligtelser vedr. dokumentation, som fremgår af de gældende love, administrative bestemmelser og støttereglerne.

7. Overføres data til tredjelande eller en international organisation?
Overførsel af data til tredjelande (lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde - EØS) kan forekomme i forbindelse med projekter. I så fald indhenter vi normalt dit samtykke på forhånd.


8. Er der pligt til levering af data?
Du skal kun levere de data, som er nødvendige til behandling af formålet, eller såfremt vi er lovmæssigt forpligtet til at indsamle disse.

Normalt vil det være sådan, at dataene er åbenlyst nødvendige. Hvis du betvivler nødvendigheden af data, er du velkommen til at spørge os!

I forbindelse med dataindsamlingen informerer den ansvarlige sagsbehandler gerne om den lovmæssige samarbejdspligt.

9. I hvilket omfang er der forekomst af automatiske individuelle afgørelser?
Vi anvender ikke fuldautomatiske afgørelser iht. artikel 22 i GPDR i de enkelte sager.


10. Hvilke databeskyttelsesrettigheder har du?
Iht. artikel 15 i GPDR har alle berørte personer ret til meddelelse, ret til at få berigtiget urigtige data iht. artikel 16 i GPDR, ret til sletning af data iht. artikel 17 i GPDR, ret til dataportabilitet iht. artikel 20 i GPDR samt ret til at få begrænset behandlingen af data iht. artikel 21 i GPDR.

I den forbindelse gælder begrænsningerne som anført i §§ 32 - 36 i BDSG.

Enhver berørt person har ret til at klage til tilsynsmyndighederne, hvis du er af den opfattelse, at dine personrelaterede oplysningerne behandles i strid med loven.

Den ansvarlige tilsynsmyndighed er:

ULD - Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Postfach 71 16
D-24171 Kiel
Telefon: +49 0431 988 - 1200
Fax: +49 0431 988 – 1223
E-mail: mail@datenschutzzentrum.de
Hjemmeside: www.datenschutzzentrum.de

Databeskyttelseserklæring vedr. brug af Google Analytics
Denne webside anvender funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics bruger såkaldte ”cookies”. Cookies er tekstfiler, som gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af websiden. Oplysningerne om din brug af denne webside, som cookien genererer, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på denne hjemmeside, forkortes din IP-adresse af Google inden for EU-medlemslandene eller i andre kontraherende lande til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en server hos Google i USA og forkortet dér. På vegne af denne websides udbyder bruger Google disse oplysninger til at evaluere din brug af websiden, til at oprette rapporter over websideaktiviteterne og til at levere yderligere tjenesteydelser med relation til brugen af websiden og internettet til websideudbyderen. Den IP-adresse, som din browser videresender inden for rammerne af Google Analytics, forbindes ikke med andre data fra Google.

Du kan forhindre lagringen af cookies ved hjælp af en tilsvarende indstilling af din browsersoftware; vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne bruge alle funktioner fra denne webside i deres fulde omfang. Du kan desuden forhindre registreringen hos Google af de data (inklusive din IP-adresse), som cookien opretter og som er relaterede til din brug af websiden, samt Googles behandling af disse data, ved at downloade og installere det browser-plugin, som er tilgængelig via følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Cookies
Internetsiderne bruger til dels såkaldte cookies. Cookies medfører ingen skader på din computer og indeholder ingen virusser. Cookies har til formål at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og mere sikkert. Cookies er små tekstfiler, som din browser gemmer på din harddisk.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "session-cookies". De slettes automatisk, når browseren lukkes. Andre cookies forbliver gemt på din computer, indtil du sletter dem.

Du kan indstille din browser sådan, at du bliver informeret, når der sættes cookies, og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukker accept af cookies i visse tilfælde eller udelukker dem generelt samt aktiverer automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Deaktivering af cookies kan forringe websidens funktionalitet. 

Server-log-filer
Sidernes udbyder indsamler og gemmer automatisk informationer i såkaldte server-log-filer, som din browser automatisk videresender til os. Der er tale om følgende informationer:

  • siden, som filen blev anmodet fra
  • filnavn
  • dato og klokkeslæt for anmodningen
  • den overførte mængde af data
  • status for adgang (fil overført, fil ikke fundet osv.) 
  • beskrivelse af typen på den anvendte webbrowser

Disse data må ikke knyttes til bestemte personer. En sammenføring af disse data med andre datakilder foretages ikke. De lagrede oplysninger anvendes udelukkende til statistiske formål hos Tønder Kommune. Oplysningerne videregives ikke til tredjepart, heller ikke delvist. Lagring af anmoderens IP-adresse, som ellers er meget normalt, er bevidst udeladt. Oprettelse af brugerprofiler er således udelukket. Vi forbeholder os ret til at kontrollere disse oplysninger efterfølgende, såfremt vi bliver gjort bekendt med konkrete tegn på ulovlig brug.

Kontaktformular
Hvis du kontakter os ved at bruge kontaktformularen, vil dine oplysninger fra formularen inklusive de deri oplyste kontaktoplysninger blive gemt hos os med henblik på en behandling af forespørgslen og i tilfælde af efterfølgende spørgsmål. Disse oplysninger videregives ikke uden dit samtykke.

Data i infomails
Hvis du ønsker at modtage infomails, skal vi bruge din mailadresse samt informationer, som tillader os at kontrollere, at du er ejeren af din oplyste mailadresse og er indforstået med modtagelsen af nyhedsbrevet. Der indsamles ikke yderligere data. Vi bruger udelukkende dataene til at sende de rekvirerede informationer og videregiver dem ikke til tredjepart. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at gemme data, mailadressen og anvende dem til at udsende F4J-infomails.

Google Maps
Denne hjemmeside anvender et API fra korttjenesten Google Maps med henblik på at gengive geografiske informationer visuelt. I forbindelse med brug af Google Maps behandler og anvender Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) ligeledes data om hjemmesidens brugeres anvendelse af Maps-funktionerne. Du kan finde flere oplysninger herom i Googles databeskyttelsesbestemmelser: www.google.com/privacypolicy.html.


Anvendelse af Social-Media-PlugIns

Fit4Jobs@WaddenC er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Fit4Jobs@WaddenC er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu